Föreningen

Föreningen

Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f. är grundad år 1978 av aktiva föräldrar. Föreningen upprätthåller både lekskola för 3-5 åringar och eftermiddagshem för skolbarn från Mattlidens skola.

Föreningens ledande organ är styrelsen, som består av lekis- och eftisföräldrar. Styrelsen sammankommer regelbundet och även personalen deltar i dessa möten.

Inval av styrelsemedlemmar sker på årsmötet i oktober.

Föreningen är privat och beroende av understöd från stiftelser och fonder.

Lekskolepersonalen består av Jannica ”Nixu” Hartikainen och Tina Klärck. Eftispersonalen består av Marina Röholm och Camilla Malinen.

 

Kommentarer inaktiverade.