Föreningen

Föreningen

Garantiföreningen för Mattby svenska lekskola r.f. är grundad år 1978 av aktiva föräldrar. Föreningen upprätthåller både lekskola för 3-5 åringar och eftermiddagshem för skolbarn från Mattlidens skola.

Föreningens ledande organ är styrelsen, som består av lekis- och eftisföräldrar. Styrelsen sammankommer regelbundet och även personalen deltar i dessa möten.

Inval av styrelsemedlemmar sker på årsmötet i oktober.

Föreningen är privat och beroende av understöd från stiftelser och fonder. Även detta läsår har bl.a. Brita Maria Renlunds Minne understött verksamheten på både lekis och eftis.

Lekskolepersonalen består av Tina Klärck och Barbro ”Babsi” Blomster. Eftispersonalen består av Marina Röholm och Camilla Malinen.

 

Kommentarer inaktiverade.