Ansökan

Var god och observera att denna förbindelse inte är säkrad. Blanketten kan skrivas ut och postas till oss.
Adressen hittar du på kontakt sidan.
Barnets namn *
Modersmål *
Adress *
Postnummer *


Vårdnadshavare 1 *
Telefonnummer
 
E-post *


Vårdnadshavare 2
Telefonnummer
 
E-post


Syskon samt deras födelseår
Önskat datum då vården inleds
Barnet är också anmält/kommer att anmälas till
Allergier och övriga uppgifter i anslutning till barnets dagvård


Tjänsteproducenten erbjuder dagvård 5 dagar i veckan, måndag- fredag, med undantag av nationella helgdagar. Familjerna kan välja mellan nedanstående alternativ till gällande kostnad. Alternativen för dagvård samt tider och priser presenteras på följande sida. Kryssa för det alternativ ni väljer för ert barn.


Dagvårdsproducenten anordnar vården i enlighet med lagen om småbarnspedagogik.


Det är på familjens ansvar att ansöka om stöd för privat vård av barn. I annat fall betalas avgiften i sin helhet av familjen likaså om familjen inte har rätt till stöd för privat vård av barn.

Vårdalternativ

1) Heldagsvård klockan 7.00-14.00, med morgonmål
 • 860,25 €/månad varav familjens andel är 260€/månad.
 • Morgonmål serveras klockan 7.00-7.30.
 • Avgiften för under treåringar är högre, 1044,40 €/ månad, men familjens andel densamma.
2) Heldagsvård klockan 7.00-14.00, utan morgonmål
 • Reducerat pris 760,25 €/månad varav familjens andel är 160 €/månad.
 • Avgiften för under treåringar är högre, 944,25 €/ månad, men familjens andel densamma.
3) Halvdagsvård klockan 9.00-13.00, utan morgonmål
 • 651,38 €/månad varav familjens andel är 160€/månad.
 • Halvdagsvård 4 timmar per dag, 5 dagar i veckan klockan 09.00-13.00.
 • Avgiften för under treåringar är högre, 835,38€/månad, men familjens andel densamma.
4) Halvdagsvårds 20h/vecka, med morgonmål
 • 751,38€/månad varav familjens andel 260€/månad.
 • Dessa dagar samt timmar är förutbestämda av tjänsteproducenten. Detta alternativ innebär 20 timmar per vecka fördelat på tre dagar, tisdag-torsdag klockan 07.00-14.00.
 • Väljer familjen detta alternativ tillkommer en avgift för morgonmål, 100 € och familjens andel är således 260€ för halvdagsvård.
 • Avgiften för under treåringar är högre, 935,38 €/månad, men familjens andel densamma.
5) Heldagsvård klockan 07 - 17 måndag - fredag, inklusive morgon- och mellanmål
 • 1290,25€/månad varav familjens andel är 690€/månad.
 • Morgonmål serveras klockan 7.00-7.30.
 • Avgiften för under treåringar är högre, 1474,25 €/månad, men familjens andel densamma.
Vänligen välj ett av vårdalternativen nedan.


1) Heldagsvård klockan 7.00-14.00, med morgonmål 2) Heldagsvård klockan 7.00-14.00, utan morgonmål 3) Halvdagsvård klockan 9.00-13.00, utan morgonmål 4) Halvdagsvårds 20h/vecka, med morgonmål 5) Heldagsvård klockan 07 - 17 måndag - fredag, inklusive morgon- och mellanmål 


Kommentarer inaktiverade.